Erhas IK Kültürü

Erhas kurulduğu günden bugüne sektöründe her zaman ön planda yer alarak , yaratıcı , öncü ve yenilikçi rol oynamıştır.

Başarısının önemli kısmını sıkı bir şekilde sarıldığı şirket kültürü ve takım çalışmasına borçludur.

Erhas ana amacı olan Pazar liderliği ve müşteri memnuniyeti ve uzun  vadede kalıcı başarıyı sağlamanın ancak doğru insan kaynakları politikaları ile mümkün olacağına inanmaktadır.

Erhas çalışanlarının taşıdığı sorumluluk bilinci , demokratik çalışma ortamının sağladığı dinamik ve paylaşımcı iş ortamı sayesinde sektörde söz sahibi olmak, çalışanların birbirine olan saygı ve inancını yükseltmek firmamızın vazgeçilmez kültürüdür.

Lütfen yandaki “İş Başvuru Formu” nu indirip doldurunuz. Doldurduktan sonra aşağıdaki forma ekleyerek gönderiniz.

İnsan Kaynakları Vizyonu

En değerli kaynağımız olan, özgüveni yüksek, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılmış, dayanışma ruhunu paylaşan, insan gücümüz ile mevcut şirket kültürü içinde tüm grup birimlerinde görev alan çalışanları ile iş ortaklarına nitelikli hizmet vermektir.

İnsan Kaynakları Misyonu

Erhas’ın ana insan kaynakları misyonu sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren örnek insanlardan oluşan çalışanlar ile grup içi istikrar ve başarısının yükseltilmesidir.

Erhas vizyon ve misyonlarına uygun olarak şirketimizde görev almak üzere değerlendirilen kişilerin, adil ve objektif bir şekilde işe alım süreçlerinden geçirilmesi, uygun olanların istihdam edilmesi, doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları şirketimize kazandırmak işe alım sürecindeki temel amaçtır.Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. İnsan Kaynakları, ön değerlendirme sürecini yöneterek adayı mülakata davet eder. Adayın kurum kültürüne uygunluğu, aranan pozisyon ile adayın niteliklerinin eşleşmesi incelendikten sonra tarafsız bir değerlendirme yapılabilmesi için Kişilik Envanteri Testi uygulanarak İnsan Kaynaklarının gözlemleri teorik olarak da doğrulanır. Ardından adayın mesleki bilgisinin değerlendirilebilmesi için aday bölüm yöneticisi ile görüştürülür. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir.

Erhas bünyesinde göreve yeni başlayan personellere yönelik, kurum kültürünün sürekliliğini korumak ve kuruma adaptasyonunu sağlamak için oryantasyon programı uygulanmaktadır. İlgili personele verilecek oryantasyon eğitimine ilişkin olarak personelin işe başladığı pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda İnsan Kaynakları Departmanı tarafından Oryantasyon Eğitim Planı hazırlanır.Oryantasyon Eğitim Planı, ‘Genel Oryantasyon Eğitimi’ ve ‘Departman Oryantasyon Eğitimi’ olarak iki başlık altında gerçekleştirilir.

Erhas bünyesinde çalışan personelin yetkinliklerini ve performanslarını artırmalarını sağlamak için gerekli olan eğitimler işin gereklilikleri ve çalışanın yetkinlikleri göz önünde bulundurularak planlanır. Çalışanlarımızın profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planını destekleyecek programlar oluşturulur.

error

Yenilikleri görmek için bizi takip etmek ister misin?

LinkedIn